Šta je potrebno za reciklažu vozila?

  • Kompletno vozilo
  • Važeća Lična karta
  • Saobraćajna dozvola

Koliko traje procedura predaje vozila?

  • Ne duže od 20 minuta

Ukoliko se predaje odjavljeno vozilo , vlasnik može vozilo šlep službom da preveze do našeg reciklažnog centra. 

Od vlasnika se na uvid traže lična karta vlasnika vozila i saobraćajna dozvola na uvid.

Ukoliko je vozilo registrovano, vozilo se fotografiše, a vlasniku se predaju registarske tablice kako bi se vozilo odjavilo u MUP-u.

Vlasnik od Centra Za Reciklažu dobija potvrdu o prijemu

Vlasniku MUP vraća saobraćajnu dozvolu u kojoj je evidentirana odjava vozila

Pogledajte kratak video procesa reciklaže otpadnih vozila