Pun naziv preduzeća: Društvo sa ograničenom odgvoronošću za reciklažu metala, Centar za reciklažu d.o.o. Beograd
Skraćeno ime: CE-ZA-R d.o.o.
Adresa sedišta: Tome Buše 14, 11250 Železnik
Šifra delatnosti: 3832 
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Direktor: Kristina Krpina, Boris Srdanović
Zakonski zastupnici: Kristina Krpina, Boris Srdanović
Matični broj (MB): 17194798
PIB 101014679
Obveznik PDV-a DA
PDV broj 128691004
Registarski broj zdravstvo:  6015646490
Osnovni kapital društva:

633.416.920 RSD

355.431.189,17 RSD

Datum osnivanja: 01.04.1982.
Tekući-račun RSD: 265-1100310003751-48  Raiffeisen banka a.d. Beograd
Devizni:

IBAN: RS35265100000005396064
CENTAR ZA RECIKLAZU DOO
TOME BUSE 14

SWIFT:RZBSRSBG
RAIFFEISEN BANKA AD
BEOGRAD, RS

Prokuristi: Tena Đurašinović